1.) Oznamujeme občanům, že si mohou zde na ÚM Častolovice vyzvednout známky na popelnice pro rok 2015.

2.) MUDr. Plšek oznamuje občanům, že neordinuje v tyto dny:

23.12.2014 – zástup MUDr. Musil, KnO

30.12.2014 – zástup MUDr. Talavašková, KnO

31.12.2014- zástup MUDr. Boháčová

Zástup je vždy od 8,00 – 11,00 hod.

3.) Dne 25.12.2014 od 18,00 hod. se koná Zpívání u vánočního stromu před prostranstvím hasičské zbrojnice. Pro zahřátí se bude podávat zdarma teplý čaj a vánoční punč.

4.) Spolek přátel Častolovice zve všechny lidi dobré vůle na Čtvrté vánoční muzicírování tentokrát s Míťou Šánou z Kameničné, které se koná 26.12.2014 od 14,00 hod. v kapli sv. Máři Magdalény v Častolovicích,.

5.) Betlémské světlo bude k dispozici na Štědrý den dopoledne v době od 10,00 -11,000 hod. před Úřadem městyse Častolovice. Možnost zapálit si Betlémské světlo bude i při bohoslužbách konaných v kostele sv. Víta  ve 22,00 hod. a na Slavnost  Narození Páně – Boží hod. vánoční 25.12.2014 od 7,45 hod. a to vždy před jejich zahájením či po ukončení.

6.) Bohoslužby o vánocích :

24.12.2014 – vigilie slavnosti Narození Páně ve 22,00 hod.

25.12.2014 – slavnost narození Páně

26.12.2014  a 28.12.2014 – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa vždy od 7,45 hod.

Dále pak bude ve středu 31.12.2014 od 16,00 hod. sloužena bohoslužba na Poděkování a prosbu o Boží pomoc do nového roku 2015.

Dne 1.1.2015 na Slavnost Matky Boží, Panny Marie a v neděli  4.1.2015 na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů od 7,45 hod.