Knihovna nabízí tyto služby:

Půjčování knih z vlastního fondu knihovny

Meziknihovní výpůjční systém (MVS)

Veřejně přístupný bezplatný internet - WIFI

Kopírování a skenování dokumentů

Pořádání akcí pro veřejnost

 

Pravidla pro používání počítačů v knihovně

Deset pravidel bezpečného internetu pro děti

 

Poplatky:

Registrační poplatky (období 1 roku):

Dospělí: 80,- Kč

Děti a studenti: 40,- Kč

Důchodci nad 70 let: zdarma

 

Upomínky: Za každý započatý den: 1,- Kč

Ztráta průkazky: 20,- Kč

Ztráta knihy: Náhrada tím samým titulem nebo finanční náhrada aktuální ceny titulu
+ 50,- Kč manipulační poplatek za zpracování


​Kopírování černobílé:
A4 jednostranné: 2,- Kč
A4 oboustranné: 3,- Kč


Kopírování barevné:
A4 jednostranné: 5,- Kč
A4 oboustranné: 6,- Kč


Barevný tisk z PC:
Normální papír: 15,- Kč
Fotopapír: 20,- Kč


Skenování: viz. Kopírování

MVS z jiných knihoven: 20,- Kč za 1 titul

 

Různé odkazy:

Odkazy v Častolovicích:

Oficiální stránky Městyse Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Spolek přátel Častolovic 

Zámek Častolovice

 

Užitečné a zajímavé odkazy pro knihovny: 

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Národní knihovna České republiky

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Městská knihovna Kostelec nad Orlicí