Hlášení 3. 6. 2019

Městys Častolovice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů v sobotu 8. června 2019 - stanoviště: náměstí parkoviště 8:00 - 8:30 hod, ul. B. Němcové 8:30 - 9:00 hod, od Sokolského parku 9:00 - 9:30 hod.. ul. U Konopáče 9:30 - 10:00 hod., ul. Mírová 10:00 - 10:30 hod.. Dále provede přistavení kontejneru na objemný odpad v sobotu 8. června 2019 9:00 - 11:00 hod. na náměstí. PRO OBČANY ZDARMA. Bližší informace naleznete v letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Hlášení 27. 5. 2019

Paní MUDr. Klejmová oznamuje, že v pátek 31. května 2019 neordinuje. Zástup je paní MUDr. Matějusová, Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách.

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na výstavu obrazů SNOVÉ MALOVÁNÍ paní Květy Demešové z Kostelce nad Orlicí a na výstavu SVĚT PANENEK A KOČÁRKŮ. Exponáty panenek zapůjčila paní Věra Zaňková a kočárky paní Eva Hlásková.

SRPDŠ-MŠ Častolovice ve spolupráci s městysem Častolovice a místními spolky – sokol, hasiči, rybáři, kynologové, zahrádkáři a firmou Isover Častolovice pořádají DĚTSKÝ DEN, který se koná 1. června od 14:00 hod. na Sokolské zahradě v Častolovicích. Bude zde možnost opečení špekáčků a zakoupení domácích palačinek.

Hlášení 22. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod.. Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice. Voličem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad do pátku 24. 5. 2019 do 11:00 hod a pak ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Srdečně Vás zveme na koncert souboru POLYFONNÍ SDRUŽENÍ v pátek 24. května 2019 v 18:00 hodin v kostele sv. Víta v Častolovicích.

Hlášení 20. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod.. Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice. Voličem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad do pátku 24. 5. 2019 do 11:00 hod a pak ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Srdečně Vás zveme na koncert souboru POLYFONNÍ SDRUŽENÍ v pátek 24. května 2019 v 18:00 hodin v kostele sv. Víta v Častolovicích.

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na výstavu obrazů SNOVÉ MALOVÁNÍ paní Květy Demešové z Kostelce nad Orlicí. Výstava je prodejná a bude zde k zhlédnutí od 20. 5. do 15. 7. 2019.

Hlášení 17. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že byl včera nalezen klíč u kontejnerů na tříděný odpad před hasičskou zbrojnicí, k vyzvednutí zde na ÚM Častolovice.

Sportovní a kulturní areál Olešnice Vás srdečně zve dnes 17. května 2019 od 17:00 hod. na grilované kuřecí a vepřové steaky, špízy a klobásku. Od 19:00 hod. zahraje rocková kapela CROWEEN rock.

Hlášení 14. 5. 2019

Upozorňujeme majitele psů, že měli povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2019 do 25. dubna dle vyhlášky o místním poplatku ze psů.Tímto vyzýváme majitele psů, kteří tak neučinili, nechť se dostaví do pátku 17. května 2019 k úhradě, v opačném případě může ÚM poplatek zvýšit až na trojnásobek dle vyhlášky.

Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Místní knihovnou Častolovice pořádá veřejnou sbírku - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ ve středu 15. května 2019 od 10:00 hod. do 18:00 hod.. Cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny a získat prostředky na boj proti této nemoci.

Hlášení 6. 5. 2019

Základní škola a mateřská škola Častolovice Vás zve k ZÁPISU DĚTI do mateřské školy na školní rok 2019 - 2020, který se koná 9. května 2019 od 9:00 hod. do 11:15 hod. ve třídě Sluníček a od 12:30 do 15:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele. Vezměte s sebou: rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu a vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (viz. webové stránky MŠ).

Upozorňujeme majitele psů, že měli povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2019 do 25. dubna dle vyhlášky o místním poplatku ze psů.Tímto vyzýváme majitele psů, kteří tak neučinili, nechť se dostaví neprodleně k úhradě, v opačném případě může ÚM poplatek zvýšit až na trojnásobek dle vyhlášky.

Hlášení 3. 5. 2019

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice pořádá tradiční DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL BOHUSLAVA KYSELY dne 4. května 2019 na Obecním rybníku v Častolovicích. Losování: 7:00 hod., zahájení: 8:00 hod., 1. poločas: 8:00 - 9:30 hod., 2. poločas: 10:00 - 11:30 hod., ukončení: 11:30 hod, vyhodnocení a předání cen: 11:45 hod.. Kategorie 1: do 10 let, kategorie 2: 11 až 15 let. Organizační pokyny budou upřesněny před zahájením závodů. Občerstvení a ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky závodů. Srdečně zveme rodiče a příznivce, přijďte povzbudit mladé "rybaříky". Petrův zdar!

Místní knihovna v Častolovicích upozorňuje, že v pondělí 6. května 2019 bude mimořádně uzavřena z důvodu školení Bezpečnosti práce a Požární ochrany (BOZP a PO) od 13:00 do 15:00 hod.. Děkujeme za pochopení.

Základní škola a mateřská škola Častolovice Vás zve k ZÁPISU DĚTI do mateřské školy na školní rok 2019 - 2020, který se koná dne 9. května 2019 od 9:00 hod. do 11:15 hod. ve třídě Sluníček a od 12:30 do 15:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele. Vezměte s sebou: rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu a vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (viz. webové stránky MŠ).

Hlášení 29. 4. 2019

Městys Častolovice ve spolupráci s kulturní komisí Vás srdečně zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne 30. dubna 2019 v areálu AFK Častolovice. Program: 17:00 - 19:00 soutěže pro děti, dílničky pro šikovné ručičky, hudební produkce pro děti, představení hasičské techniky, skupina Gaja Yritis - čarodějnická show; 19:00 zapálení hranice; 21:00 ohnivá show; 21:30 kapela - 4 WATTY. Akce za každého počasí. Občerstvení zajištěno.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Častolovice pořádá tradiční DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL BOHUSLAVA KYSELY dne 4. května 2019 na Obecním rybníku v Častolovicích. Losování: 7:00 hod., zahájení: 8:00 hod., 1. poločas: 8:00 - 9:30 hod., 2. poločas: 10:00 - 11:30 hod., ukončení: 11:30 hod, vyhodnocení a předání cen: 11:45 hod.. Kategorie 1: do 10 let, kategorie 2: 11 až 15 let. Organizační pokyny budou upřesněny před zahájením závodů. Občerstvení a ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky závodů. Srdečně zveme rodiče a příznivce, přijďte povzbudit mladé "rybaříky". Petrův zdar!

Hlášení 26. 4. 2019

ZŠ a MŠ Častolovice pořádají sběr starého papíru a to ve dnech od 26.4 do 29.4.2019.Kontejner na sběr starého papíru bude umístěn u dopravního hřiště.

Městys Častolovice ve spolupráci s kulturní komisí Vás srdečně zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne 30. dubna 2019 v areálu AFK Častolovice. Program: 17:00 - 19:00 soutěže pro děti, dílničky pro šikovné ručičky, hudební produkce pro děti, představení hasičské techniky, skupina Gaja Yritis - čarodějnická show; 19:00 zapálení hranice; 21:00 ohnivá show; 21:30 kapela - 4 WATTY. Akce za každého počasí. Občerstvení zajištěno.