Rozhovor s ředitelem Základní a mateřské školy Častolovice Mgr. Martinem Odlem

 

1. Dobrý den pane řediteli, začal Vám nový školní rok v novém působišti, jak se Vám na nové škole líbí?

Moc jsem se zpátky do školy těšil, protože jsem po dvaceti letech učení pracoval mimo školství přes dva roky jako vedoucí výroby a tři roky jako odborný referent odboru školství KÚ KHK a učení mi chybělo. Jako každé začátky, přiznávám, že je to těžké. Stále se sžívám s prostředím a hlavně s úkoly, které se na mne valí. Musím poděkovat kolegům, kteří mi všemožně pomáhají, a tím, že dělají svou práci profesionálně, ze mě sňali část břemene.

 

2. Z vnějšího pohledu mám pocit, že škola je v Častolovicích výbušné téma a musí být těžké do ní nastoupit jako nový ředitel. Jak jste zapadl no nového kolektivu a jak hodnotíte kolektiv a atmosféru v učitelském sboru ?

Jak jsem řekl, pracuji s profesionály, kterým jde hlavně o děti (MŠ) a žáky, s lidmi, kteří dokážou překonat pocity, které mohly vzniknout z pouhé neinformovanosti, ale já jsem ochoten vysvětlovat i naslouchat a to si myslím, že ocení každý.

 

3. Po obci běží zaručené zprávy, že se Vám učitelský sbor rozpadá a odcházejí Vám učitelé, protože nesouhlasí s novým vedením, je to pravda ? Máte opravdu problém s nedostatkem učitelů a se zajištěním chodu školy ?

Ještě před mým nástupem se tři učitelé rozhodli odejít, ale podle toho, co mi řekli, to rozhodně nebyla osobní věc. Ihned po nástupu se mi podařilo sehnat čtyři nové učitele, takže výuka v nadcházejícím školním roce nebyla nijak ohrožena . Noví kolegové jsou kvalifikovaní učitelé a mají dobrou praxi. Všechny hodiny jsou rozděleny a je plný stav pedagogického sboru. Co se týká "zaručených zpráv", snažím se je uvést vždy na pravou míru a oceňuji, že někteří z rodičů našli odvahu a kontaktovali přímo mě.

 

4. Můžete nějak ohodnotit práci předchozího vedení naší školy, na kterou navazujete? Převzal jste školu s nějakými problémy, nebo je vše v pořádku?

Tuhle otázku nechám s dovolením bez odpovědi.

 

5. Jaké jsou Vaše pracovní plány v pozici ředitele na nejbližší období?

Vytvořit plány na delší období. Škole chybí koncepce rozvoje, plán jejího směřování a další úkoly bude potřeba ve spojení nás všech řešit, aby škola (myslím všechny součásti) pouze nestagnovala.

 

6. Máte nějaký velký cíl, kterého byste chtěl v roli ředitele školy v Častolovicích dosáhnout?

Po nástupu jsem se začal seznamovat s prostředím, protože přes prázdniny mateřská škola a školní jídelna byly v provozu, a společně s vedením těchto součástí jsem začal nastavovat fungující procesy. V pátek skončil první týden ostrého provozu základní školy a školní družiny a já zjišťuji postupně, kdo a jak kvalitně pracuje. Za pomoci kolegů se zapracovávám do místních podmínek a neshledávám žádné nepřekonatelné překážky. Z cílů výhledových mohu jmenovat vytvoření otevřeného komunikačního prostředí, aby rodiče byli o všech aktivitách školy plně informováni. S tím souvisí zavedení webové aplikace žákovská knížka - dostupné informace pro rodiče, kterou v současnosti využívá již většina škol.

Dlouhodobé akce připravujeme tak, aby nevyhovující stavy byly napraveny a mohli jsme dále zlepšovat prostředí pro výuku žáků i pracovní prostředí. Mým cílem je spokojenost dětí, žáků, rodičů, ale i zaměstnanců, protože pak teprve budu moci být spokojený já.

 

Přeji Vám pane řediteli, ať se Vám vše daří a naše škola produkuje skvělé absolventy.

Děkuji za rozhovor.

Otázky položil a fotografoval Štěpán Tomašík