V uplynulých čtyřech letech členky sociální komise při Radě městyse Častolovice absolvovaly nespočet návštěv u našich jubilantů – seniorů, s nimiž se každoročně setkáváme u příležitosti jejich narozenin. Jubilanti dostávají od městyse malý dárek a při výročí 85 let věku ještě i knihu „Častolovice“ s věnováním.

Komise má v programu činnosti i organizaci slavnostních obřadů jako je např. Vítání nových občánků Častolovic či svatební obřady v Galerii Antonína Hudečka. Komise rovněž zajišťuje poskytování „školních balíčků“ . Městys Častolovice letos již čtvrtým rokem věnuje žákům 1. třídy ZŠ Častolovice box bohatě naplněný školními pomůckami a výtvarnými potřebami v hodnotě min. 1000,- Kč. Tímto darem Městys Častolovice výrazně přispívá rodičům prvňáčků a ulevuje jejich peněženkám.

Stěžejní náplní komise sociální je ovšem péče o naše seniory. V průběhu uplynulého období jsme řešili různé menší i větší sociální problémy, které se mohou během života vyskytnout. Ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Kostelec nad Orlicí jsme většinou našli řešení. Byla obnovena spolupráce s Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí, která byla dřívějším vedením Městyse Častolovice vypovězena bez náhrady. Spolupráce se osvědčuje a rozvíjí, klienti jsou spokojeni. Současné vedení městyse i členky sociální komise si uvědomují, že tyto služby – pomoc druhé osoby při osobní asistenci – jsou velmi potřebné, a proto se snaží zajistit tyto služby smluvně s finančním přispěním městyse.

Neméně důležitou náplní práce komise je i společenský život seniorů. Z toho důvodu se členky komise již před čtyřmi lety rozhodly pořádat zejména pro seniory, ale i pro další příznivce z řad občanů obce i nejbližšího okolí, společenské večery s hudbou, písničkami, posezení s přáteli, sousedské popovídání …... Tak proběhly např. večery Setkání seniorů, Večer s kapelou Kapka, Veselá Trojka, Nejmenší slovácká dechová kapela Sadovanka, atd. Jako pořadatele nás těší chvála a spokojenost zúčastněných a hojná návštěvnost, zejména občanů z okolních obcí, kteří tento krok oceňují.

Všechny členky sociální komise své dobrovolně převzaté povinnosti plní ochotně, spolehlivě a svědomitě. A musím zdůraznit, že samozřejmě ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Za to jim všem patří uznání a velký dík.

Marie Kubalíková
předsedkyně sociální komise