1.   Ondřeji, u nás v Častolovicích působíš už něco málo přes rok, jak bys zhodnotil tento čas?

Je to mé první samostatné místo jako duchovního správce farnosti. Předtím jsem působil jako výpomocný kněz (kaplan) v Červeném Kostelci. Takže je to pro mě nová zkušenost a také vyšší odpovědnost. Nejde jen o sloužení mší a další obřady, ale je s tím spojená i další administrativa, kterou běžná veřejnost nevidí a také starost o správu a údržbu majetku farnosti.

Oceňuji také vstřícnost a rodinné prostředí, jehož se mi zde dostalo, angažovanost farníků, ale také i dobrou vůli a ochotu ke spolupráci ze strany městyse.

 

2.   V čem konkrétně spočívá spolupráce s městysem?

Jsem rád, že městys přispívá finančně na opravy kostela. V poslední době byly za pomoci těchto peněz opraveny dřevěné žaluzie na věži u zvonu.

Chtěl bych také poděkovat za spolupráci při organizaci Noci kostelů – zajištění koncertu Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují, kterého se ujala kulturní komise.

Také jsme byli požádáni jako farnost o spolupráci při nadcházejících oslavách 100. výročí vzniku Československa v říjnu letošního roku.

 

3.   Jaká je Tvoje vize dalšího působení u nás?

Ve spolupráci s panem ředitelem Základní a mateřské školy domlouváme organizaci výuky křesťanského náboženství.

Přál bych si, aby se ji neostýchaly navštěvovat i děti, které do kostela nechodí, neboť výuka je otevřená všem a nejedná se o nábor do církve. Myslím si, že je dobré se seznámit s kulturou a hodnotami, na kterých stojí současná evropská společnost.

Mojí vizí je také to, aby se lidé, jež pocítí potřebu využít služby kněze, nebáli mě kontaktovat, bez ohledu, zda jsou věřící či nikoliv. Jsem otevřený pro rozhovor s nimi.

Rád bych také ve spolupráci s městysem pokračoval v řešení situace ohledně prostoru mezi farou a základní školou a na úpravách okolí kostela.

 

4. Chtěl bys něco říci závěrem?

Obyvatelům Častolovic bych chtěl popřát, aby ve štěstí a zdraví mohli užívat společný čas v rodině a s přáteli. V modlitbě jim k tomu vyprošuji Boží požehnání.

Díky za rozhovor.

 Otázky kladl Jiří Janák

P.  Ondřej Kunc při přednášce o Turínském plátně v rámci Noci kostelů