1.     Jste obecním architektem čtvrtý rok. Jako člen stavební komise jsem měl možnost sledovat vaši práci od počátku. Velice mě zaujala forma Vaší práce, při které pracujete od celku k detailům, kde pro Vás velkou roli hraje veřejné prostranství. Spoustu problémů a forem jejich řešení, jsem si uvědomil až z debat s Vámi. Jaké největší problémy jste po urbanistické stránce v Častolovicích vnímal při zahájení své práce před 4 lety?

 

Zajímavé bylo, že z těch zásadních jsem neobjevil žádné další, nové nebo jiné, než jakýkoli vnímavý obyvatel Častolovic. Přesně víte, co vás trápí, kde městské prostory nefungují, kde je to nebezpečné, kde je to nevzhledné a naopak. Víte, co máte na Častolovicích rádi, kde se cítíte dobře kdo to „funguje“. Při své práci jsem poukázal, třeba pro někoho na nové rezervy nebo místa s potenciálem a možná jako nové mohou připadat někomu mé myšlenky na řešení různých problémů. Ale není tomu úplně tak. Můj pohled na urbanismus by se totiž dal popsat jako touha po návratu ověřených principů. Blízký je mi přístup, který dotváří město tím, že navazuje na historický urbanismus a jeho zákonitosti. Ale aby to nebylo tak jednoduché, jsem přesvědčen, že nová architektura však musí být bez diskuze současná. 

Pravdou je, že se snažím na vše pohlížet v širším kontextu a na základě toho hledat řešení pro konkrétní místo. O městě je třeba uvažovat v souvislostech.    

 

 

2.     Pracujete při své práci již s vizí, že z obce zmizí obě rušné silnice první a druhé třídy?

 

Jsem přesvědčen o pozitivním dopadu obchvatů na život ve městě, jelikož dopravní zátěž je chvílemi neúnosná. Na druhou stranu doufám, že obě silnice zcela nezmizí. Rozumný a nezatěžující průjezd městem je naopak pro ekonomiku žádoucí. Bavíme-li se o fungujícím městě jako takovém, mělo by vytvářet výhodné podmínky pro všechny aspekty života: bydlení, obchod, služby i jeho správu. Každopádně, zbaví-li se Častolovice nákladní a tranzitní dopravy, vytvoří se tím podmínky lepší pro život i kvalitu veřejných prostor.

 

 

3.     Můžete prosím stručně popsat hlavní obytné lokality, které jste v obci navrhl?

 

Naší vizí je, že ve městě musí být zahrnuta pestrá nabídka různého typu bydlení. Samozřejmě ne najednou, ale průběžně a neustále. V tomto jsme tedy na začátku, ale důležité je, že se na základě debat začíná přistupovat ke konkrétním činům. Povolení staveb je v ČR neúměrně a nepochopitelně složitý proces, je tedy třeba neztrácet čas a mít lokality připraveny. Důležité je nachystat příležitosti pro investice do bydlení hromadného i individuálního. Představou je, že díky výhodné poloze Častolovic, vybavenosti, dopravní obslužnosti, atraktivity města a zajímavé nabídce bydlení, přilákáme mladé lidi. Důležité je, aby jejich rostoucí sociální úrovni odpovídala i nabídka možnosti postavit si dům a tito lidé, již jako stabilní ekonomická jednotka – rodina, v Častolovicích zůstali. Současně je třeba stavět nejmenší typy bytů tak, aby bylo možné v těchto jednotkách nabízet sociální, pečovatelskou i terénní paliativní péči pro naše seniory, nejstarší a nemocné.

Hromadné bydlení ve formě bytů od velikosti 1kk až 3kk (a několik málo větších bytů) uvažujeme v lokalitě „U mandlu“, kde by mohl vyrůst i komunitní dům pro seniory, a dále v lokalitě „Náměstí“ u úřadu městyse. V obou těchto lokalitách chceme klást důraz na městotvornost a kvalitní veřejný prostor.

Smíšené bydlení - tedy hromadné bydlení, avšak drobnějšího měřítka a dále individuální bydlení v podobě řadových domů, několika dvojdomů a s největším počtem samostatných rodinných domů, plánujeme v lokalitě „U divadla“ na kraji městyse při příjezdu od Solnice.

Potenciál dále vidíme v lokalitě „Horního náměstí“ ale i jinde. Což jsou zatím jen úvahy.

 

4.     Velice mě zaujala vize tzv. Horního náměstí, se kterou pracujete. Můžete říci našim čtenářům pár slov na toto téma?

 

Horní náměstí je téma, které jsme Častolovicím přinesli k diskuzi o dalším rozvoji. Úvaha vznikla při naší práci na zateplení Kulturního domu U lva. Tuto akci jsme „zdědili“ po firmě, která pomohla získat dotaci a chystala se objekt „oblepit“ polystyrenem. Jsem rád, že si radní nechali, s ohledem na šibeniční termíny, velice zkomplikovat život tím, že nás vyslechli a nechali projekt přepracovat. Trpíme totiž tím, když se domy, z důvodu dotace, zateplením vlastně znehodnotí, protože se neřeší jejich provozní a architektonické kvality.  Kulturní dům U lva trpěl mimo jiné hlavně tím, že nemá odpovídající vstupní prostory. Navrhli jsme proto jeho otočení směrem k Sokolovně, kde by moderní přístavbou mohl vzniknout skvělý vstup do kulturního sálu.

Díky této úvaze to byl již malý posun k přemýšlení o celém prostranství, ve kterém jsme náhle viděli náměstí – tvořené novým kulturním domem, Sokolovnou a v čele dominantním objektem školy.

Dokonce jsme šli v úvahách dále a jako architekti vidíme jako velice vhodné například to, aby se vedle školy postavil další objekt. Klidně nová radnice – moderní, jednoduchá, přívětivá a reprezentativní budova.  Dává to smysl, protože to dále může oživit prostor náměstí a charakterem to odpovídá funkcím budov kolem. Zatím jsme pro tuto úvahu nezískali přívržence, ale myslím, že by se nad tím do budoucna mohlo uvažovat.

 

5.     Hodně diskutovaný problém je dopravní situace u základní školy. Vím, že problém se projekčně řeší po dopravní stránce, ale zároveň že celou věc z dlouhodobějšího hlediska již řešíte i v plánech na přestavbu školy. Můžete nám prozradit pár věcí na toto téma?

 

Trochu to souvisí s předchozí odpovědí. Celý prostor mezi Kulturním domem, Sokolovnou, křižovatkou ulic Sokolské a Školské a kolem školy, vidíme jako chaotický, neuspořádaný, ale zároveň s potenciálem, který vytváří předpoklady k atraktivnímu, účelnému a bezpečnému městskému prostoru. Ale jak jsem uvedl v jedné z předchozích odpovědí. Je třeba uvažovat v souvislostech a nejde navrhnout okolí školy bez toho, aby se řešil její provoz. V něm spatřujeme mnohé problémy. Pracujeme proto na nové koncepci provozu školy tak, aby bylo řešeno parkování rodičů i učitelů, bezpečný přistup pro děti, zvýšení kapacity školy, možnosti rozšíření kapacity školky a zároveň společný vstup do všech jejích oddělení, ale třeba i to, aby učitelé neměli svoji šatnu pod schody, ředitel měl kancelář větší než 8 m2 a nemusel ji sdílet se svým zástupcem a nebo aby družina nebyla v podkroví a měla třeba i přístup do zahrady.

 

6.     Ještě bych se rád zeptal, v jaké fázi je příprava komunikace, která má spojit ulici Školskou s ulicí T.G. Masaryka v prostoru bývalého mandlu? Před výstavbou obchvatů by šlo o bezpečný průchod mezi horní a dolní částí obce.

 

Bohužel, ačkoli se na tomto projektu pracovalo již dlouhou dobu, nejsme schopni, kvůli odvolávání účastníků řízení, získat území rozhodnutí. Stav tohoto projektu je pro mě velikým zklamáním a myslím, že by byla velká škoda, kdyby z něho kvůli průtahům sešlo.

 

7.     Na závěr taková ta otázka spojená s rekapitulací práce. Jak se Vám spolupracuje s vedením obce a na které výsledky spolupráce jste pyšný, nebo Vás alespoň těší?

 

Můžu jen poděkovat za zajímavou příležitost a také za to, že je našim myšlenkám nasloucháno. Musím ocenit, že vedení městyse uvažuje koncepčně a na dlouhou dobu dopředu, ačkoli to není z pohledu politického cyklu výhodné. Ale jinak se na rozvoji obce zodpovědně pracovat nedá a jsem opravdu rád, že si to v Častolovicích uvědomují.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Otázky položil a fotografoval Štěpán Tomašík - ZDROJ