S ohledem na mimořádnou situaci

a přijata krizová opatření, 

MĚSTYS ČASTOLOVICE,

jako správce daně informuje občany,

že nebude zaplacení poplatků ze psů

do 30.06.2020 sankciováno.