Rada městyse Častolovice rozhodla, že nadále bude uzavřena místní knihovna v Častolovicích z důvodu, že městys není v tuto chvíli schopen zabezpečit doporučená hygienická opatření. - č. usnesení 8b/RM-37-2020

 

Rada městyse Častolovice rozhodla, že nadále budou zavřena všechna vnitřní sportoviště včetně posilovny umístěné v budově sokolovny, z důvodu, že městys ani TJ Sokol nejsou schopny zabezpečit doporučená hygienická opatření viz. výkladové stanovisko ČUZ vydané dne 25. 4. 2020. - č. usnesení 8a/RM-37-2020

 

Úřad městyse Častolovice je pro veřejnost v provozu v úřední dny. Stále platí, že na úřad městyse přicházejte osobně jen v nezbytně nutných případech. Pokud můžete, vyřešte svůj požadavek přednostně prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo telefonu. Pro platby upřednostňujte bezhotovostní formu. Vstup na Úřad městyse Častolovice bude povolen jen s rouškou nebo jinak zakrytými dýchacími cestami a je povinná dezinfekce rukou. Dezinfekce je k dispozici v každé kanceláři.