V prostorách Hudečkovy galerie v Častolovicích proběhlo v sobotu 30.3.2019 od 9 hodin slavnostní předání Pamětního listu za zdárné ukončení studia absolventům semestru virtuální univerzity třetího věku.  Téma studia ukončeného semestru bylo „Cestování“. Studium zajišťovala místní knihovna ve svých prostorách a proběhlo v rámci Provozně ekonomické fakulty při České zemědělské univerzitě v Praze. Starosta městyse Ing. Zdeněk Praus předal šestnácti úspěšným absolventům pamětní list.

 Foto: Štěpán Tomašík