Devatenáctý zářijový den byl pro Častolovice ve znamení sportu a zábavy. Na víceúčelovém hřišti se toho rána sešlo více jak 50 dětí, které si zasoutěžily v šesti disciplínách. Čas si mohly zpříjemnit i malováním na sádrové odlitky nebo tvorbou pokusů v malé chemické laboratoři...

Některé děti využily šikovných rukou Ivy Morávkové a nechaly si nakreslit obrázek speciálními barvami na obličej. Vedle předškolních a školních dětí do 10 let přišli své síly poměřit i starší děti a mládež. Pro ně bylo připraveno celkem sedm netradičních disciplín. Do boje vstoupilo v kategorii mládeže celkem šest smíšených družstev. Hlavní cenu si odnesl tým pojmenovaný Hvězdičky, ve složení Vendula Jírová, Veronika Jírová, Karolína Hlaváčková. V kategorii dospělých soutěžil o putovní pohár pouze jeden tým nazvaný Kopřiva, ve složení  Magdaléna Koubová, Vojtěch Vejnar, Štěpán Přibyl.

 

Všechny děti si odnesly za svůj sportovní výkon odměnu ve formě malého občerstvení (koláč, jablko, pitíčko)a diplom za účast. Přítomní se také mohli zajít posilnit do blízké hospůdky „Na Cestě“, kde bylo možné zakoupit si pečené kuře, guláš nebo klobásu.

Ve 12 hodin mnozí poprvé mohli na vlastní oči spatřit novou sportovní disciplínu – králičí hop. Představit nám ho přijeli členové zájmového spolku z Rychnova nad Kněžnou, který funguje od roku 2013. Bylo vidět, že si jak čtyřnozí mazlíčci - „hopáci“, tak jejich majitelé zdolávání překážek doslova užívají.

 Od 14 hodin pak upoutali svou obratností a dovednostmi i členové sboru místních dobrovolných hasičů. Věříme, že jejich zajímavá a hlavně velice záslužná práce přiláká další nové mladé členy do zájmového kroužku mladých hasičů.

 Všem sportovcům a divákům děkujeme za jejich účast, vítězům srdečně blahopřejeme a rádi bychom touto cestou poděkovali i našim sponzorům, jmenovitě Ličenské pekárně BEAS, a.s., která věnovala výborné koláče a panu Ešpandrovi za výtečná jablka z nedalekých synkovských sadů.   V neposlední řadě děkujeme také všem organizátorům, kteří věnovali svůj čas a tento vydařený den pro děti připravili. Těšíme se na další ročník.