Obecní les - odtěžení napadeného dřeva od kůrovce a čištění lesa.