Parkoviště pod kostelem - vyčištění náletových dřevin a štěpkování.