Upozorňujeme občany na plánovanou odstávku elektrické energie, která proběhne 5. a 6. listopadu 2019 v době od 7:30 do 15:30 hod. v ulicích Masarykova, Mírová, Štefanikova, Zahradní. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Ohlašujeme Vám přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodním řadu dne 7. listopadu 2019 v době od 8:00 do 11:00 hod.. Náhradní zásobování bude zajištěno pojízdnou cisternou. Dodávka pitné vody bude přerušena v těchto ulicích: U Konopáče, Havlíčkova, Severní, Bažantnická, Žižkova, Polnodvorská, Široká, Sokolská, Tylova, B. Němcové, Jiráskova, Komenského, Na Skalce, Husova, Masarykova, Na Obci a Školská. V případě potřeby volejte středisko Týniště - tel.: 602 880 445.

Sdělujeme občanům, že v návaznosti na zjišťování hranic pozemků prováděných v intravilánu obce, se v termínu od 4. 11. do 15. 11. 2019 v budově Úřadu městyse Častolovice uskuteční vyložení obnoveného katastrálního operátu po novém mapování katastrálního území Častolovice. Vyložení se uskuteční v úředních hodinách úřadu. Vždy v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin budou vyložení přítomní zaměstnanci katastrálního úřadu.

Myslivecký spolek "Střezmá" Olešnice u RK Vás zve na POSLEDNÍ LEČ dne 9. listopadu 2019 od 20:00 hodin na sále U Lva Častolovice. Hudba - POKROK Kostelec nad Orlicí, bohatá tombola, vstupné 100,- Kč. Vstupenky můžete zakoupit u pana Romana Mitany tel. 775 915 832.

Římskokatolická farnost Častolovice Vás zve na VARHANNÍ KONCERT JIŘINY DVOŘÁKOVÉ v neděli 10. listopadu 2019 od 17:00 hodin v kostele sv. Víta. Vstupné dobrovolné.

Lékárna Na Rynečku Častolovice oznamuje, že bude z důvodu nemoci od 4. 11. do 16. 11. 2019 zavřena.