Oznamujeme majitelům psů, že poplatek za psa na rok 2020 musí být uhrazen nejpozději do 30. června 2020.

Team Letního kina Častolovice Vás srdečně zve na českou komedii POSLEDNÍ ARISTOKRATKA v pátek 19. června 2020 od 21:30 hodin ve volnočasovém areálu Na Hřišti. Vstupné je 60,- Kč, přístupnost: pro všechny.

Oznamujeme občanům, že stavební suť se již na skládku ani do sběrného dvora na Velké Ledské nepřijímá.

Místní knihovna v Častolovicích Vás zve na výstavu obrazů pana Josefa Martince KRAJINOMALBA, k vidění do konce srpna 2020. Jste srdečně zváni.

Starosta městyse Častolovice Vás zve na veřejné jednání zastupitelstva městyse Častolovice, které se koná ve středu 24. června 2020 od 19:30 hodin v areálu AFK Častolovice.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Program jednání ZM-8-2019

3. Rada městyse Častolovice

4. Dobrovolné svazky obcí "Orlice a Obecní voda"

5. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2019

6. Rozpočtové opatření č. 3

7. MAS NAD ORLICÍ

8. Různé