Hlášení 19. 6. 2019

Pan MUDr. Plšek oznamuje občanům, že ve čtvrtek 20. června 2019 neordinuje a 1. - 4. července 2019 má dovolenou. Zástup pan MUDr. Čepelka, Borohrádek v dopoledních hodinách.

Sdělujeme občanům, že dnes 19. 6. 2019 byly prováděny postřiky proti plevelům na veřejných prostranstvích, zejména chodnících a místních komunikacích, v lokalitách U Konopáče, v části ulice Masarykovy a Husovy. Zítra budou prováděny postřiky v ulicích Mírová, Štefánikova a Zahradní.

Tým Letního kina Častolovice Vás srdečně zve do volnočasového areálu na hřišti v Častolovicích dne 21. června 2019 od 21:30 hod. na komedii Po čem muži touží, vstupné 60,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na výstavu obrazů SNOVÉ MALOVÁNÍ paní Květy Demešové z Kostelce nad Orlicí a na výstavu SVĚT PANENEK A KOČÁRKŮ. Exponáty panenek zapůjčila paní Věra Zaňková a kočárky paní Eva Hlásková. Dále upozorňuje, že knihovna bude ve dnech od 4. do 12. července 2019 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Restaurace Beseda Vás zve zítra na kynuté jahodové knedlíky!

Vážení spoluobčané srdečně Vás zveme na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Častolovice, které se koná 26. června 2019 v Kulturním domě U Lva od 17:00 hod. Program: 1. Zahájení, 2. Program jednání ZM-4-2019, Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městyse Častolovice, 4. Rada městyse Častolovice, 5. Vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu, 6. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2018, 7. Investiční záměry na rok 2020, 8. Rozpočtové opatření č. 5, 9. Cena vodného a stočného 2019, 10. JSDH Častolovice, 11. Různé;

Vážení senioři, máte-li chuť rozšiřovat své znalosti nebo aktivity, pak máte možnost se přihlásit k nám do knihovny v Častolovicích na Virtuální univerzitu třetího věku - téma: BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH. Cena semestrálního kurzu činí 350,- Kč. Začínáme ve čtvrtek 3. října 2019 v 9:00 hod na úřadě městyse Častolovice v klubovně seniorů. Kontakt: tel. 778 764 703. 

Hlášení 17. 6. 2019

Tým Letního kina Častolovice Vás srdečně zve do volnočasového areálu na hřišti v Častolovicích dne 21. června 2019 od 21:30 hod. na komedii Po čem muži touží, vstupné 60,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Hlášení 7. 6. 2019

Městys Častolovice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů v sobotu 8. června 2019 - stanoviště: náměstí parkoviště 8:00 - 8:30 hod, ul. B. Němcové 8:30 - 9:00 hod, od Sokolského parku 9:00 - 9:30 hod.. ul. U Konopáče 9:30 - 10:00 hod., ul. Mírová 10:00 - 10:30 hod.. Dále provede přistavení kontejneru na objemný odpad v sobotu 8. června 2019 9:00 - 11:00 hod. na náměstí. PRO OBČANY ZDARMA. Bližší informace naleznete v letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Asociace víceúčelových základních organizací a základní kynologická organizace Vás zvou do areálu cvičiště (U Isoveru) na DEN DĚTÍ, který se koná v neděli 9. června od 9:30 hod.. Na děti čekají různé soutěže o ceny a ukázka dovednosti našich psů. Součástí dne je den otevřených dveří s poradnou. Těšíme se na Vaši hojnou účast! Drobné občerstvení zajištěno!

Upozorňujeme občany, že v úterý 11. června 2019 bude pošta otevřena pouze od 8 do 11 hod..

Hlášení 3. 6. 2019

Městys Častolovice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů v sobotu 8. června 2019 - stanoviště: náměstí parkoviště 8:00 - 8:30 hod, ul. B. Němcové 8:30 - 9:00 hod, od Sokolského parku 9:00 - 9:30 hod.. ul. U Konopáče 9:30 - 10:00 hod., ul. Mírová 10:00 - 10:30 hod.. Dále provede přistavení kontejneru na objemný odpad v sobotu 8. června 2019 9:00 - 11:00 hod. na náměstí. PRO OBČANY ZDARMA. Bližší informace naleznete v letácích, které jste obdrželi do Vašich poštovních schránek.

Hlášení 27. 5. 2019

Paní MUDr. Klejmová oznamuje, že v pátek 31. května 2019 neordinuje. Zástup je paní MUDr. Matějusová, Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách.

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na výstavu obrazů SNOVÉ MALOVÁNÍ paní Květy Demešové z Kostelce nad Orlicí a na výstavu SVĚT PANENEK A KOČÁRKŮ. Exponáty panenek zapůjčila paní Věra Zaňková a kočárky paní Eva Hlásková.

SRPDŠ-MŠ Častolovice ve spolupráci s městysem Častolovice a místními spolky – sokol, hasiči, rybáři, kynologové, zahrádkáři a firmou Isover Častolovice pořádají DĚTSKÝ DEN, který se koná 1. června od 14:00 hod. na Sokolské zahradě v Častolovicích. Bude zde možnost opečení špekáčků a zakoupení domácích palačinek.

Hlášení 22. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod.. Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice. Voličem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad do pátku 24. 5. 2019 do 11:00 hod a pak ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Srdečně Vás zveme na koncert souboru POLYFONNÍ SDRUŽENÍ v pátek 24. května 2019 v 18:00 hodin v kostele sv. Víta v Častolovicích.

Hlášení 20. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod.. Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice. Voličem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad do pátku 24. 5. 2019 do 11:00 hod a pak ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Srdečně Vás zveme na koncert souboru POLYFONNÍ SDRUŽENÍ v pátek 24. května 2019 v 18:00 hodin v kostele sv. Víta v Častolovicích.

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na výstavu obrazů SNOVÉ MALOVÁNÍ paní Květy Demešové z Kostelce nad Orlicí. Výstava je prodejná a bude zde k zhlédnutí od 20. 5. do 15. 7. 2019.

Hlášení 17. 5. 2019

Oznamujeme občanům, že byl včera nalezen klíč u kontejnerů na tříděný odpad před hasičskou zbrojnicí, k vyzvednutí zde na ÚM Častolovice.

Sportovní a kulturní areál Olešnice Vás srdečně zve dnes 17. května 2019 od 17:00 hod. na grilované kuřecí a vepřové steaky, špízy a klobásku. Od 19:00 hod. zahraje rocková kapela CROWEEN rock.

Hlášení 14. 5. 2019

Upozorňujeme majitele psů, že měli povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2019 do 25. dubna dle vyhlášky o místním poplatku ze psů.Tímto vyzýváme majitele psů, kteří tak neučinili, nechť se dostaví do pátku 17. května 2019 k úhradě, v opačném případě může ÚM poplatek zvýšit až na trojnásobek dle vyhlášky.

Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Místní knihovnou Častolovice pořádá veřejnou sbírku - ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ ve středu 15. května 2019 od 10:00 hod. do 18:00 hod.. Cílem je informovat veřejnost o možnostech prevence rakoviny a získat prostředky na boj proti této nemoci.

Hlášení 6. 5. 2019

Základní škola a mateřská škola Častolovice Vás zve k ZÁPISU DĚTI do mateřské školy na školní rok 2019 - 2020, který se koná 9. května 2019 od 9:00 hod. do 11:15 hod. ve třídě Sluníček a od 12:30 do 15:00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele. Vezměte s sebou: rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu a vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o očkování dítěte (viz. webové stránky MŠ).

Upozorňujeme majitele psů, že měli povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2019 do 25. dubna dle vyhlášky o místním poplatku ze psů.Tímto vyzýváme majitele psů, kteří tak neučinili, nechť se dostaví neprodleně k úhradě, v opačném případě může ÚM poplatek zvýšit až na trojnásobek dle vyhlášky.