Hlášení 12. 11. 2018

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 17. listopadu 2018 od 20:00 hod. na dobrodružné drama REVENANT - Zmrtvýchvstání. Vstupné je 60 Kč. Dále Vás srdečně zveme v neděli 18. listopadu 2018 od 16:00 hod. na animovanou pohádku Králíček Petr. Vstupné je 40 Kč, občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Častolovice pořádá SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, který se koná v sobotu  17. listopadu 2018. Sběr bude probíhat již od časných ranních hodin. Prosíme spoluobčany, aby připravili kovový materiál do blízkosti svého obydlí, ale nevytahovali na veřejná prostranství, kde by mohl být odcizen. Hasiči si ho rádi přenesou sami. Děkujeme.

Místní knihovna v Častolovicích vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ pro první i druhý stupeň ZŠ - TOULKY S KNIHOU V PODZIMNÍ PŘÍRODĚ. Vaše díla odevzdejte do knihovny do 30 . listopadu 2018. Čekají Vás hodnotné ceny. Dále Vás zveme na komorní výstavu obrazů a kreseb DOTEKY - Karolína Kadečková ve dnech 5. 11. - 5. 12. 2018

Hlášení 9. 11. 2018

Žáci Základní školy Častolovice Vás zvou na Strašidelnou cestu dnes 9. listopadu. Start od 17:00 hod. do 18:00 hod. na dopravním hřišti u školy.

Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice a městys Častolovice srdečně zvou na taneční zábavu POSLEDNÍ LEČ v sobotu 10. 11. 2018 ve 20:00 hod. na sále Kulturního domu U Lva v Častolovicích. Hraje osvědčená skupina BÍZA BAND Praha. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno! Vstupné 100,- Kč - vstupenky možno zakoupit na tel. 775 915 832 (R. Mitana ml.).

Hospoda U Myslivce v Hřibinách Vás zve na POSVÍCENÍ s taneční zábavou a to v sobotu 10. listopadu od 20:00 hod., hraje skupina COMBI. Od 9. do 11. listopadu jsou posvícenské hody.

Hlášení 7. 11. 2018

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na unikátní výstavu historické elektroniky, kterou si pro Vás připravil pan Línek se synem. Bohužel, zde je k vidění pouze tuto středu a čtvrtek od 10 do 18 hod..

Žáci Základní školy Častolovice Vás zvou na Strašidelnou cestu v pátek 9. listopadu. Start od 17:00 hod do 18:00 hod na dopravním hřišti u školy.

Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice a městys Častolovice srdečně zvou na taneční zábavu POSLEDNÍ LEČ v sobotu 10. 11. 2018 ve 20:00 hod. na sále Kulturního domu U Lva v Častolovicích. Hraje osvědčená skupina BÍZA BAND Praha. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno! Vstupné 100,- Kč - vstupenky možno zakoupit na tel. 775 915 832 (R. Mitana ml.).

Hospoda U Myslivce v Hřibinách Vás zve na POSVÍCENÍ s taneční zábavou a to v sobotu 10. listopadu od 20:00 hod., hraje skupina COMBI od 9. do 11. listopadu jsou posvícenské hody.

Hlášení 6. 11. 2018

Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na unikátní výstavu historické elektroniky, která se koná pouze tuto středu a čtvrtek v klubovně u hasičů během otevírací doby knihovny.

Hlášení 5. 11. 2018

Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice a městys Častolovice srdečně zvou na taneční zábavu POSLEDNÍ LEČ v sobotu 10. 11. 2018 ve 20:00 hod. na sále Kulturního domu U Lva v Častolovicích. Hraje osvědčená skupina BÍZA BAND Praha. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno! Vstupné 100,- Kč - vstupenky možno zakoupit na tel. 775 915 832 (R. Mitana ml.)

Hlášení 2. 11. 2018

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na cestovatelskou přednášku Michala France a Martina Gregora S JAWOU NA CESTÁCH v pátek 2. 11. 218 od 19:00 hod. na sále U Lva. Vstupné dobrovolné.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 3. listopadu 2018 od 20:00 hod. na akční komedii DEADPOOL 2. Vstupné je 60 Kč, občerstvení zajištěno.

Hlášení 31. 10. 2018

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na cestovatelskou přednášku Michala France a Martina Gregora S JAWOU NA CESTÁCH v pátek 2. 11. 218 od 19:00 hod. na sále U Lva. Vstupné dobrovolné.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 3. listopadu 2018 od 20:00 hod. na akční komedii DEADPOOL 2. Vstupné je 60 Kč, občerstvení zajištěno.

Hlášení 29. 10. 2018

Paní MUDr. Klejmová oznamuje, že ve středu 31. října 2018 nebude ordinovat. Zástup je paní MUDr. Matějusová, Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na cestovatelskou přednášku Michala France a Martina Gregora S JAWOU NA CESTÁCH v pátek 2. 11. 218 od 19:00 hod. na sále U Lva. Vstupné dobrovolné.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 3. listopadu 2018 od 20:00 hod. na akční komedii DEADPOOL 2. Vstupné je 60 Kč, občerstvení zajištěno.

Hlášení 24. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 25. října do 7. listopadu má dovolenou. Zástup paní MUDr. Boháčová, Kostelec nad Orlicí a pan MUDr. Čepelka, Borohrádek v dopoledních hodinách.

Místní knihovna v Častolovicích Vás zve na Literární pořád z knihy od Simone Berteaut o světoznámé francouzské šansoniérce Edith Piaf proložený videoklipy ve středu 24. 10. 2018 od 17:00 hodin. V říjnu uběhne 55 let od jejího úmrtí.

Zveme Vás na zasedání ustavujícího Zastupitelstva městyse Častolovice v Kulturním domě U Lva ve čtvrtek 25. října 2018 od 18:00 hodin. Navržený program jednání:

1. Zahájení, 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva, 3. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu, 4. Jmenování volební a návrhové komise, 5. Schválení programu jednání, 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady, 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, 9. Volba zástupců v DSO Obecní Voda a DSO Orlice, 10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva městyse Častolovice, 11. Záměr směny pozemků ZM-3-2018, 12. Diskuze, 13. Usnesení a závěr;

Městys Častolovice, Spolek přátel Častolovic, JSDH Častolovice a Římskokatolická farnost Častolovice Vás zvou na oslavy 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program na sobotu 27. 10. 2018: 13:30 hod. zádušní mše v kostele sv. Víta, 14:45 hod. slavnostní shromáždění občanů na sále U Lva (vystoupení dětí ZŠ Častolovice, videoprojekce, ocenění spolků, koncert Vamberecké dechovky), 16:45 hod. přechod do parčíku u hřbitova, 17:00 hod. odhalení pamětní desky padlým a umučeným v obou světových válkách, sázení lípy Svobody v parčíku u hřbitova, 18:00 hod. lampiónový průvod na kopec Strýc, 19:00 hod. zapálení Masarykovy vatry. Občerstvení zajištěno. Dobové oblečení vítáno.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 27. 10. 2018 od 20:00 hodin na film Jan Palach, vstupné je 20 Kč. Občerstvení je zajištěno. 

Hlášení 22. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 25. října do 7. listopadu má dovolenou. Zástup paní MUDr. Boháčová, Kostelec nad Orlicí a pan MUDr. Čepelka, Borohrádek v dopoledních hodinách.

Oznamujeme Vám, že dne 24. 10. 2018 bude prodejna KONZUM Častolovice z důvodu konání inventury uzavřena.

Místní knihovna v Častolovicích Vás zve na Literární pořád z knihy od Simone Berteaut o světoznámé francouzské šansoniérce Edith Piaf proložený videoklipy ve středu 24. 10. 2018 od 17:00 hodin. V říjnu uběhne 55 let od jejího úmrtí.

Zveme Vás na zasedání ustavujícího Zastupitelstva městyse Častolovice v Kulturním domě U Lva ve čtvrtek 25. října 2018 od 18:00 hodin. Navržený program jednání:

1. Zahájení, 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva, 3. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu, 4. Jmenování volební a návrhové komise, 5. Schválení programu jednání, 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady, 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, 9. Volba zástupců v DSO Obecní Voda a DSO Orlice, 10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva městyse Častolovice, 11. Záměr směny pozemků ZM-3-2018, 12. Diskuze, 13. Usnesení a závěr;

Městys Častolovice, Spolek přátel Častolovic, JSDH Častolovice a Římskokatolická farnost Častolovice Vás zvou na oslavy 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program na sobotu 27. 10. 2018: 13:30 hod. zádušní mše v kostele sv. Víta, 14:45 hod. slavnostní shromáždění občanů na sále U Lva (vystoupení dětí ZŠ Častolovice, videoprojekce, ocenění spolků, koncert Vamberecké dechovky), 16:45 hod. přechod do parčíku u hřbitova, 17:00 hod. odhalení pamětní desky padlým a umučeným v obou světových válkách, sázení lípy Svobody v parčíku u hřbitova, 18:00 hod. lampiónový průvod na kopec Strýc, 19:00 hod. zapálení Masarykovy vatry. Občerstvení zajištěno. Dobové oblečení vítáno.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 27. 10. 2018 od 20:00 hodin na film Jan Palach, vstupné je 20 Kč. Občerstvení je zajištěno.