Hlášení 24. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 25. října do 7. listopadu má dovolenou. Zástup paní MUDr. Boháčová, Kostelec nad Orlicí a pan MUDr. Čepelka, Borohrádek v dopoledních hodinách.

Místní knihovna v Častolovicích Vás zve na Literární pořád z knihy od Simone Berteaut o světoznámé francouzské šansoniérce Edith Piaf proložený videoklipy ve středu 24. 10. 2018 od 17:00 hodin. V říjnu uběhne 55 let od jejího úmrtí.

Zveme Vás na zasedání ustavujícího Zastupitelstva městyse Častolovice v Kulturním domě U Lva ve čtvrtek 25. října 2018 od 18:00 hodin. Navržený program jednání:

1. Zahájení, 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva, 3. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu, 4. Jmenování volební a návrhové komise, 5. Schválení programu jednání, 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady, 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, 9. Volba zástupců v DSO Obecní Voda a DSO Orlice, 10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva městyse Častolovice, 11. Záměr směny pozemků ZM-3-2018, 12. Diskuze, 13. Usnesení a závěr;

Městys Častolovice, Spolek přátel Častolovic, JSDH Častolovice a Římskokatolická farnost Častolovice Vás zvou na oslavy 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program na sobotu 27. 10. 2018: 13:30 hod. zádušní mše v kostele sv. Víta, 14:45 hod. slavnostní shromáždění občanů na sále U Lva (vystoupení dětí ZŠ Častolovice, videoprojekce, ocenění spolků, koncert Vamberecké dechovky), 16:45 hod. přechod do parčíku u hřbitova, 17:00 hod. odhalení pamětní desky padlým a umučeným v obou světových válkách, sázení lípy Svobody v parčíku u hřbitova, 18:00 hod. lampiónový průvod na kopec Strýc, 19:00 hod. zapálení Masarykovy vatry. Občerstvení zajištěno. Dobové oblečení vítáno.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 27. 10. 2018 od 20:00 hodin na film Jan Palach, vstupné je 20 Kč. Občerstvení je zajištěno. 

Hlášení 22. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že od 25. října do 7. listopadu má dovolenou. Zástup paní MUDr. Boháčová, Kostelec nad Orlicí a pan MUDr. Čepelka, Borohrádek v dopoledních hodinách.

Oznamujeme Vám, že dne 24. 10. 2018 bude prodejna KONZUM Častolovice z důvodu konání inventury uzavřena.

Místní knihovna v Častolovicích Vás zve na Literární pořád z knihy od Simone Berteaut o světoznámé francouzské šansoniérce Edith Piaf proložený videoklipy ve středu 24. 10. 2018 od 17:00 hodin. V říjnu uběhne 55 let od jejího úmrtí.

Zveme Vás na zasedání ustavujícího Zastupitelstva městyse Častolovice v Kulturním domě U Lva ve čtvrtek 25. října 2018 od 18:00 hodin. Navržený program jednání:

1. Zahájení, 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva, 3. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu, 4. Jmenování volební a návrhové komise, 5. Schválení programu jednání, 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady, 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, 9. Volba zástupců v DSO Obecní Voda a DSO Orlice, 10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva městyse Častolovice, 11. Záměr směny pozemků ZM-3-2018, 12. Diskuze, 13. Usnesení a závěr;

Městys Častolovice, Spolek přátel Častolovic, JSDH Častolovice a Římskokatolická farnost Častolovice Vás zvou na oslavy 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program na sobotu 27. 10. 2018: 13:30 hod. zádušní mše v kostele sv. Víta, 14:45 hod. slavnostní shromáždění občanů na sále U Lva (vystoupení dětí ZŠ Častolovice, videoprojekce, ocenění spolků, koncert Vamberecké dechovky), 16:45 hod. přechod do parčíku u hřbitova, 17:00 hod. odhalení pamětní desky padlým a umučeným v obou světových válkách, sázení lípy Svobody v parčíku u hřbitova, 18:00 hod. lampiónový průvod na kopec Strýc, 19:00 hod. zapálení Masarykovy vatry. Občerstvení zajištěno. Dobové oblečení vítáno.

Team Kina Častolovice Vás srdečně zve v sobotu 27. 10. 2018 od 20:00 hodin na film Jan Palach, vstupné je 20 Kč. Občerstvení je zajištěno. 

 

 

Hlášení 19. 10. 2018

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na Cestovatelskou přednášku o cestě kolem světa Žigulem v pátek 19. října 2018 od 19:00 hod. na sále U Lva v Častolovicích. Vstupné dobrovolné.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás srdečně zvou na vystoupení NA STOJÁKA SE ŠKODA AUTO v sobotu 20. října 2018 od 19:00 hod. v Kulturním domě U Lva Častolovice. Hodinové vystoupení vybraných komiků z pořadu "Na Stojáka" plné zábavných výstupů s následnou autogramiádou a společným focením. Účinkující: Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek. Akci pořádá ŠKODA AUTO a. s. Vstup ZDARMA. 

ZŠ a MŠ Častolovice organizuje SBĚR STARÉHO PAPÍRUOd 18. do 21. října 2018 bude přistaven kontejner na sběr papíru. Kontejner bude umístěn u dopravního hřiště. Výtěžek bude použit na nákup věcných odměn pro úspěšné žáky.

Hlášení 17. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že 18. října 2018 nebude ordinovat.

MěÚ Kostelec nad Orlicí odbor dopravy - obecní živnostenský úřad si dovoluje oznámit, že z technických důvodu bude dne 18. 10. 2018 od 12:00 do 15:00 hodin uzavřeno pracoviště registru vozidel, registru řidičů a registru živnostenských podnikatelů. Děkujeme za pochopení.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na Cestovatelskou přednášku o cestě kolem světa Žigulem v pátek 19. října 2018 od 19:00 hod. na sále U Lva v Častolovicích. Vstupné dobrovolné.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás srdečně zvou na vystoupení NA STOJÁKA SE ŠKODA AUTO v sobotu 20. října 2018 od 19:00 hod. v Kulturním domě U Lva Častolovice. Hodinové vystoupení vybraných komiků z pořadu "Na Stojáka" plné zábavných výstupů s následnou autogramiádou a společným focením. Účinkující: Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek. Akci pořádá ŠKODA AUTO a. s. Vstup ZDARMA. 

ZŠ a MŠ Častolovice organizuje SBĚR STARÉHO PAPÍRUOd 18. do 21. října 2018 bude přistaven kontejner na sběr papíru. Kontejner bude umístěn u dopravního hřiště. Výtěžek bude použit na nákup věcných odměn pro úspěšné žáky.

Spolek přátel Častolovic Vás zve na výstavu s názvem ČASTOLOVICKÉ STOLETÍ, která probíhá v Muzeu Častolovicka (v budově úřadu) do 28. října 2018 a je o víkendech přístupná v čase od 10:00 do 16:00 hodin, ve všední dny v pracovní době úřadu, v jinou dobu po domluvě na tel. 724 178 772.

 

Hlášení 15. 10. 2018

Důrazně upozorňujeme občany na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 04/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství v našem městysi. Z důvodu četných zjištění upozorňujeme zejména na článek 3 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V něm se mimo jiné uvádí, že v zastavěné části obce na veřejných prostranstvích je povinností osoby, která psa doprovází, mít psa na vodítku a dále vybavit psa náhubkem, pokud není osoba schopna zajistit ovladatelnost psa. K tomu ještě zdůrazňujeme, že veškeré exkrementy, kterými pes znečistí veřejné prostranství, je třeba neprodleně uklidit.

ZŠ a MŠ Častolovice organizuje SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Od 18. do 21. října 2018 bude přistaven kontejner na sběr papíru. Kontejner bude umístěn u dopravního hřiště. Výtěžek bude použit na nákup věcných odměn pro úspěšné žáky.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás zve na Cestovatelskou přednášku o cestě kolem světa Žigulem v pátek 19. října 2018 od 19:00 hod. na sále U Lva v Častolovicích. Vstupné dobrovolné.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice Vás srdečně zvou na vystoupení NA STOJÁKA SE ŠKODA AUTO v sobotu 20. října 2018 od 19:00 hod. v Kulturním domě U Lva Častolovice. Hodinové vystoupení vybraných komiků z pořadu "Na Stojáka" plné zábavných výstupů s následnou autogramiádou a společným focením. Účinkující: Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek. Akci pořádá ŠKODA AUTO a. s. Vstup ZDARMA. 

 

Hlášení 12. 10. 2018

Oznamujeme občanům, že byl nalezen svazek klíčů dne 9. října 2018. K vyzvednutí zde na ÚM Častolovice.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice a Římskokatolickou farností Častolovice Vás zvou v neděli 14. října 2018 na Český varhanní festival do Kostela sv. Víta v Častolovicích. Začátek je v 17:00 hod.. Vstupné je 80 Kč

Hlášení 11. 10. 2018

Oznamujeme občanům, že byl nalezen svazek klíčů dne 9. října 2018. K vyzvednutí zde na ÚM Častolovice.

Hlášení 10. 10. 2018

Pan MUDr. Plšek oznamuje, že 11. a 18. října 2018 nebude ordinovat.

Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice a Římskokatolickou farností Častolovice Vás zvou v neděli 14. října 2018 na Český varhanní festival do Kostela sv. Víta v Častolovicích. Začátek je v 17:00 hod.. Vstupné je 80 Kč.

Spolek přátel Častolovic Vás zve na výstavu s názvem ČASTOLOVICKÉ STOLETÍ, která probíhá v Muzeu Častolovicka (v budově úřadu) do 28. října 2018 a je o víkendech přístupná v čase od 10:00 do 16:00 hodin, ve všední dny v pracovní době úřadu, v jinou dobu po domluvě na tel. 724 178 772.

Sportovní a kulturní areál Olešnice Vás srdečně zve na Olešnické posvícení ve dnech 13. – 15. října 2018. V sobotu 13. října 2018 od 20:00 hod. Vás čeká posvícenská zábava s hudbou Stanley band a v pondělí 15. října od 16:00 hod. dozvuky s kapelou Špunt.

Motorest Lípa Vás srdečně zve na Zvěřinové hody ve dnech 11. - 14. října 2018 a na Tradiční posvícení ve dnech 19. – 21. října 2018.

Hlášení 8. 10. 2018

Upozorňujeme občany, že 09.10.2018 (07:30 - 16:30) proběhne plánovaná odstávka el. energie.
Husova: 37;
Masarykova: 165,  166,  168,  173,  174,  179,  180,  186,  187,  188,  189,  192,  201,  202,  203,  204,  214,  254,  277,  306,  318,  34,  35,  36,  39;
Na Drahách: 127,  169,  29,  30;
 
Místní knihovna v Častolovicích Vás srdečně zve na PODZIMNÍ TVOŘENÍ ve středu 10. října 2018 od 15:00 hod. Pro malé i velké. Možnost zakoupení okrasných dýní. V době od 4. do 10. října 2018, v rámci Týdne knihoven, jsou čtenáři osvobozeni od pokut z pozdního termínu vrácení knih a noví čtenáři jsou přijímáni zdarma.
 
Kulturní komise ve spolupráci s městysem Častolovice a Římskokatolickou farností Častolovice Vás zvou v neděli 14. října na Český varhanní festival do Kostela sv. Víta v Častolovicích. Začátek je v 17:00 hod. Vstupné je 80 Kč.

Hlášení 5. 10. 2018

Starosta městyse Častolovice oznamujeme, že VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ČASTOLOVICE se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 - 22:00 hod. a v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 - 14:00 hod. Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městyse o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V případě zájmu kontaktujte ÚM Častolovice.

Častolovičtí zahrádkáři zvou všechny občany na výstavu s názvem Zahrada východních Čech, která se koná ve dnech 4. - 7. 10. 2018 ve výstavní areálu v Častolovicích. Otevřena bude každý den od 09,00 hod. do 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod. Pro všechny návštěvníky je připravena celá řada novinek a expozicí. Každý den je zajištěn bohatý doprovodný program a tradiční stánkový prodej včetně občerstvení.

Místní knihovna oznamuje, že v pondělí 8. října 2018 bude mimořádně otevřena pouze do 16:00 hod..