Popis činnosti

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává rozpočet
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty řediteli školy, zřizovateli

  

Složení školské rady

Zástupci zřizovatele:

 Miloš Málek, Šárka Fajglová, Mgr. Alena Zvěřinová

Za zákonné zástupce:

 Lucie Bahníková (místopředsedkyně ŠR), Stanislava Martinková, Jarmila Čechová Krečmerová

Zástupci pedagogického sboru:

 Mgr. Andrea Micherová (předsedkyně ŠR),  Mgr. Gabriela Luxová, Mgr. Radka Přibylová

 

Dokumenty

Jednací řád školské rady

Ke stažení ze stránek školy ZDE.

Zápisy z jednání

Naleznete na stránkách školy ZDE.

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2015

Inspekční zpráva 2013

Inspekční zpráva 2009